Přispějte darem

Můžete nám pomoci peněžitým darem. Přispívat můžete pravidelně libovolnou částkou. Pokud chcete, můžete si vybrat si z níže uvedených dárcovských předmětů. Částku zaplatíte kliknutím na částku prostřednictvím portálu darujeme.cz. Děkujeme za Vaši štědrost!

Pravidelný či libovolný příspěvek

Děkujeme, že chcete nám pomoci dlouhodobě.

Bůh miluje radostného dárce

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.“ (2 Korintskym 9,7-8)

Chci pravidelně přispívat
Dárcovská klíčenka

Kovová dárcovská klíčenka Panna Maria

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“ (Mk 10,14)

Výchova dětí ve víře je ze značné části odpovědností a úkolem pro rodiče. Mnohdy si nevědí rady. Náš spolek se snaží víkendovkami, letními tábory, virtuálními katechezemi atd. v tomto úkolu rodičům být nápomocný. Váš dar je pro nás důležitou podporou.

Darovat 300 Kč
Dárcovská klíčenka

Kovová dárcovská klíčenka sv. Kryštof

„V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil.“ (Žalm 92,14-15)

Duchovně doprovázet seniory, nabídnout povzbuzení a útěchu, to je smyslem pastorace seniorů našeho spolku. Výlety, duchovními obnovami, ale i hudebními a poštovními pozdravy jim přinášíme radost ze života. Váš dar je pro nás i pro ně povzbuzením.

Darovat 500 Kč
Dárcovský růženec

S medailonkem sv. Jana Nepomuka Neumanna

Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává (1 Jan 13,14)

Dávat odvahu mládeži, podporovat jejich vývoj ke svobodě Božích dětí a zdravému svědomí, to je cílem naší pastoraci mládeže nap. skrze letní tábory, víkendovky, virtuální programy, animátorské kurzy. Váš dar je nám nenahraditelnou pomocí.

Darovat 1000 Kč
Dárcovská sada fotografií

Sada 8 fotografií velikosti A6. Autor: Lucas Gallo

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti (Kol 3,14)

Podpora manželství a rodin je pro náš spolek důležitým posláním. Připravujeme snoubence na manželství, nabízíme rodinám podcasty o manželském životě a výchově dětí, poradnu, pořádáme různá setkání, poutě a letní pobyty. Vaše pomoc je pro nás velkým povzbuzením.

Darovat 2000 Kč
Dárcovská grafika

Arch o velikosti A4. Autor: Štěpán Zavřel (P. A.)

„Ať svítí světlo vaše před lidmi, aby vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Mt 5,16)

Náš Spolek provozuje virtuální platformu YouTubeProlidi.online, která zahrnuje naší vlastní produkci a kterou zprostředkujeme produkci třetích stran. Snažíme se takto zpřístupnit kvalitní duchovní nabídku všem našim cílovým skupinám. To bychom nedokázali bez Vašeho daru.

Darovat 3000 Kč
Dárcovská grafika

Arch o velikosti A4. Autorka: Anna Znojemská

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření (Mk 16,15)

Evangelizace je prodchnutá celým spektrem činností našeho Spolku. Chceme být solí země a světlem světa. Pořádáme mj. Večery chval, Školu křesťanského života, festival Wakeup, duchovní obnovy a vzdělávací programy, koncerty v rámci projektu církevní turistiky krestanskepovltavi.cz.

Darovat 5000 Kč