Spolek Most

Spojujeme lidi k sobě

„Jsme dobrovolným spolkem fyzických osob a společenstvím lidí, kteří usilují o duševní, duchovní a tělesný rozvoj jedinců, jejich morální i kulturní formaci bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického zaměření a sociálního postavení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Ve spolupráci s Pastoračním střediskem při Biskupství českobudějovickém usilujeme o celostní a integrální rozvoj společnosti na křesťanských základech. Naše činnost je dlouhodobě podporována Jihočeským krajem a městem České Budějovice.“

Činnost spolku

 • Pořadatelství výukových programů pro školy, vzdělávacích kurzů a školení; duchovních seminářů; poutí, festivalů a zájezdů; programů zaměřených na kulturu, partnerské a rodinné vztahy, společenské problémy, etickou výchovu, sociální a zdravotní problematiku, ekologii, apod.
 • Organizace krátkodobých i dlouhodobých programů zaměřených na děti, mládež, (pra)rodiče, snoubence, manžele, kněze, řeholníky i ostatní zájemce
 • Výchova dobrovolných vedoucích (animátorů) pro práci s nejrůznějšími cílovými skupinami, zejména dětí, mládeže, seniorů.
 • Vytváření výchovných programů.
 • Zajišťování materiální pomoci, finančních dotací a kontaktů, které jsou nezbytné pro práci s cílovými skupinami.
 • Spolupráce se státními i nestátními charitativními, humanitárními a jinými podobnými organizacemi.
 • Prevence patologických jevů, které ovlivňují život dětí, mládeže a ostatních cílových skupin napříč generacemi.
 • Vytváření center pro pobyty dětí, mládeže i ostatních cílových skupin
  Pomoc při vzniku klubových a vzdělávacích zařízení.
 • Podpora zdravé výchovy, především v oblastech duchovního života, partnerských a rodinných vztahů, etiky, sociálního cítění a participace a budování občanské společnosti.
 • Pomoc handicapovaným jedincům při jejich integraci do společnosti.
 • Volnočasové aktivity.
 • Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro potřebné napříč generacemi apod.).
 • Navazování zahraničních kontaktů, příhraniční a mezinárodní spolupráce a výměna získaných zkušeností.
 • Provozujeme tyto webové stránky s našimi aktivitami:
  prolidi.online
  YouTubeProlidi.online
  skolamarie.cz
  krestanskepovltavi.cz
  vstupydoskol.cz
  besedyproseniory.cz
  wakeupfestival.cz
  mounthosin.cz
  mountkasperk.cz
  mounttabor.cz
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)

Dokumenty ke stažení

Výroční zpráva - Spolek Most - ČB - 2020
Výroční zpráva - Spolek Most - ČB - 2019
Výroční zpráva - Spolek Most - ČB - 2018
Výroční zpráva - Spolek Most - ČB - 2017
Výroční zpráva - Spolek Most - ČB - 2016
Výroční zpráva - Spolek Most - ČB - 2015
Výroční zpráva - OS - Most - ČB - 2014
Výroční zpráva - OS - Most - ČB - 2013
Výroční zpráva - OS - Most - ČB - 2012
Stanovy Spolku Most - ČB
Orgány spolku

Předseda: P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel
Místopředsedkyně: Mgr. Marie Němcová

Členové Rady spolku:

Mgr. Marie Němcová
Mgr. Ludmila Veselá
Mgr. Martina Fürstová
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel

Kontrolní komise:

Jan Staněk
Jan Šebor
Josef Kolář

Informace o spolku

Spolek Most – České Budějovice (dále jen Spolek Most) vznikl již v roce 1993 jako „Hnutí dětí a mládeže českobudějovické diecéze“ (registrováno pod Ministerstvem vnitra ČR 30. 9. 1993). 18. dubna 2005 došlo k přejmenování na Občanské sdružení Most. Od 1. ledna 2014 změnilo OS Most v souladu s Občanským zákoníkem právní formu a stalo se Spolkem. V roce 2015 pak došlo ke změně názvu na Spolek Most – České Budějovice.

Adresa a základní informace

Spolek Most – České Budějovice
Kancelář: Pastorační středisko, Široká 27, 370 01 České Budějovice
Poštovní adresa: Spolek Most – České Budějovice, Biskupská 4, 370 01 České Budějovice
IČO: 49021125
DIČ: CZ49021125
ČÚ: 4671901369/0800

Kde nás najdete